You cannot place a new order from your country. United States

Synhydrid

Synhydrid  There are no products in this category.

Synhydrid

Synhydrid je 70%-ní roztok bis-(2-metoxyetoxy) aluminiumhydridu sodného v toluenu. Mezi jeho výhodné chemické a fyzikální vlastnosti patří především

  • vysoká rozpustnost v éterech a aromatických rozpouštědlech
  • vysoká teplotní stabilita umožňuje vést redukce až při 170°C
  • vysoká reaktivita (v protikladu k tomu je stabilní proti oxidaci vzdušným k...

Synhydrid je 70%-ní roztok bis-(2-metoxyetoxy) aluminiumhydridu sodného v toluenu. Mezi jeho výhodné chemické a fyzikální vlastnosti patří především

  • vysoká rozpustnost v éterech a aromatických rozpouštědlech
  • vysoká teplotní stabilita umožňuje vést redukce až při 170°C
  • vysoká reaktivita (v protikladu k tomu je stabilní proti oxidaci vzdušným kyslíkem)
  • bezpečná manipulace (není samozápalný)

Synhydrid je schopen s vysokým výtěžkem a čistotou produktu redukovat karboxylové a karbonylové sloučeniny a jejich deriváty. Velice vhodné je použití Synhydridu jako iniciátoru k polymeraci 6-kaprolaktamu při výrobě polyamidů.

Více informací naleznete na samostatných webových stránkách www.synhydrid.com


Technický list

Zákaznický servis

Balení: lahvička 200 g, sud 15, 25, 50 a 200 kg, kontejner 1000 kg

Redukční činidlo Synhydrid - obaly

More