You cannot place a new order from your country. United States

Elektřina


Lokální distribuční soustava Lučební

Lučební závody a.s. Kolín je držitelem licence č. 120303934 na distribuci elektřiny na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

Licence více ...Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 02 Kolín
IČ: 46357360 DIČ: CZ46357360
Spisová značka B. 2687 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Kontakty

Osoba odpovědná za provoz lokální distribuční soustavy: Ing. Zbyněk Mazura
telefon: +420 321 741 420
e-mail: mazura@lucebni.cz


LegislativaRozvoj lokální distribuční soustavy

Plán předpokládaného rozvoje lokální distribuční soustavy Lučební závody a.s. Kolín pro období 2019 - 2023.Cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Aktuálně platná cenová rozhodnutí naleznete na internetových stránkách ERÚ /elektřina/cenová rozhodnutí.Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k distribuční soustavě

  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími požadavky

  • stanovují základní pravidla zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu elektřinou

Společnost Lučební závody a.s. Kolín, jako provozovatel lokální distribuční soustavy (distribuce elektrické energie), přebírá v souladu s §25, odst. 12 Zák. 458/2000 Sb. v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) provozovatele regionální distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., k jehož distribuční soustavě je připojena:


Pravidla provozování distribuční soustavy 2021


PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace 5/2016)

Pravidla provozování distribuční soustavy

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace přílohy č. 4 a č. 7 v 12/2020)

PPDS 2011 - Příloha č.1

PPDS 2016 - Příloha č.2

PPDS 2011 - Příloha č.3

PPDS 2017 - Příloha č.4

PPDS 2016 - Příloha č.5

PPDS 2018 - Příloha č.6

PPDS 2011 - Příloha č.7