You cannot place a new order from your country. United States

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.lucebni.cz.

Prodávající: Lučební závody.a.s. Kolín, IČ: 46357360, se sídlem Pražská 54, Kolín, 280 02, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka B 2687. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelé, obchodní partneři).

Kupní smlouva

Kupující řádně vyplní objednávkový formulář. Před potvrzením objednávky je dostatečným způsobem upozorněn na tyto obchodní podmínky a má možnost se s nimi seznámit. Kupující potvrzením objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká ve chvíli, kdy kupující obdrží potvrzení své objednávky od prodávajícího. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodů nemožnosti zajistit zboží. V takovém případě je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonem, a to ve lhůtě běžné expedice.

Dodací podmínky

Objednávky prostřednictvím e-shopu realizujeme pouze v rámci ČR.

1. Zásilkovou službou na dobírku

2. Zásilkovou službou po zaplacení částky na účet. Zálohová faktura je zaslána emailem v následující pracovní den.

3. Osobní odběr přímo v areálu firmy a to každý pracovní den od 7,00 hodin do 14,30 hodin (mimo celozávodní dovolené).

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky (platba na dobírku), nebo po připsání platby na účet (platba účetním převodem). V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem o nové dodací lhůtě.

U materiálů, které dle technické specifikace nelze skladovat a přepravovat za mrazu, je kupující informován o změně dodací lhůty.

Doprava objednaného zboží je realizována POUZE prostřednictvím smluvních přepravců TopTrans a DPD. Vzhledem charakteru zasílaného zboží si vyhrazujeme právo na výběr dopravce.

Cena za zboží a úhrada dopravného

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám je dále připočten poplatek za dodání zboží. Dopravné je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží. Balné ani doběrečné není účtováno.

Platební podmínky

1. platba v hotovosti - na oddělení odbytu při osobním odběru zboží mezi 7:00 - 14:30     pouze české koruny (platba kartou není možná)

2. dobírka - platba přepravci při příjmu zboží

3. platba předem - bankovním převodem po obdržení zálohové faktury

Převzetí zboží

Při osobním odběru ve firmě je kupující povinen ihned řádně překontrolovat převzaté zboží, zda souhlasí s objednávkou (počet kusů nebo hmotnost, zjevné poškození, překročená doba skladovatelnosti). Nalezené nedostatky jsou ihned řešeny pracovníky odbytu a expedice.

Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen ihned překontrolovat stav zásilky. V případě, že je zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě. Pro urychlení zaslání nového zboží, kupující co nejdříve informuje prodávajícího o poškození zásilky, nejlépe zasláním kopie provedeného zápisu s přepravcem. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku zjevně poškozenou.

Vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník nárok do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zákazník nejprve prodávajícího telefonicky nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy (vyřizuje oddělení odbytu). Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo účtu. Náklady na dopravné nese kupující.

Záruční doba

Na etiketě výrobku je vyznačeno datum výroby (formát: měsíc - rok – šarže) a dále doba skladovatelnosti, počínající dnem výroby. Záruční doba končí po uplynutí doby skladovatelnosti. Kratší doby skladovatelnosti některých chemických přípravků nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

Reklamace

Pokud jsou ihned po převzetí zboží zjištěny rozdíly v počtu nebo jeho typu proti objednávce či překročená doba skladovatelnosti či poškození obalové jednotky výrobku, je kupující povinen tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

V průběhu záruční doby má kupující právo reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu použití výrobku.

Reklamace se uplatňuje telefonicky nebo písemně na oddělení odbytu. Kupující popíše charakter závady, případně je následně vyzván podle povahy reklamace k doložení další dokumentace (např. fotodokumentace) nebo vadného výrobku.

Reklamace je vyřizována nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě (například pokud je k posouzení reklamace potřeba použít laboratorní zkoušky).

V případě neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta a kupující s odůvodněním vyrozuměn. Náklady spojené s vyřízením neoprávněné reklamace hradí kupující.

Vyřízení oprávněné reklamace probíhá dle charakteru reklamace: dodání chybějícího zboží, výměna za správný typ zboží, dodání nového zboží bez vady. Není-li možné reklamaci vyřešit výše popsaným způsobem má kupující právo na vrácení kupní ceny za reklamované zboží. Vzniknou-li v souvislosti s předáním reklamovaného zboží náklady, budou v případě uznání reklamace uhrazeny prodávajícím, a to ve výši obvykle spojené s běžnou přepravou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Ostatní práva a povinnosti, nejsou-li uvedené v obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem(z. č. 89/2012 Sb. v platném znění) nebo jde-li o fyzickou osobu – spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., v platném znění).