You cannot place a new order from your country. United States

Laboratoř

Vodohospodářská laboratoř

Poskytujeme služby v oblasti činností vodohospodářské laboratoře. Laboratoř provádí základní chemický rozbor v oblasti odpadních a povrchových vod.

Laboratoř je držitelem Osvědčení  o správné  činnosti laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 vydaným ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, a je oprávněnou laboratoří podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Kontakty

Konkrétní rozsahy a ceny jednotlivých souborů analýz je nutno upřesnit předem s vedoucím laboratoře.