You cannot place a new order from your country. United States

Licence

Společnost Lučební závody a.s. Kolín je držitelem následujících licencí dle zákona č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
, ve znění účinném k  1. 1. 2018.


  •   Licence na distribuci elektřiny č. 120303934

  •   Licence na obchod s elektřinou č. 141533489

  •   Licence na výrobu tepelné energie č. 310203557

  •   Licence na rozvod tepelné energie č. 320203556

Více informací naleznete na Elektřina a Teplo.