Kvalita


V průběhu roku 1999 bylo v Lučebních závodech a.s. Kolín ukončeno zavádění systému jakosti
a koncem roku Lučební závody a.s. Kolín úspěšně prošly certifikačním řízením a získaly certifikát ISO 9001.

V lednu roku 2021 byl tento certifikát prověřen a shledán v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2016.