You cannot place a new order from your country. United States

Dvousložkové zalévací kaučuky  There are no products in this category.

Dvousložkové zalévací kaučuky

Dobře zatékavé zalévací silikonové hmoty pro různě silné ochranné vrstvy

Neutrální dvousložkový systém tekuté kaučukové pasty a katalyzátoru, kdy po smísení obou složek dochází během několika hodin za běžné teploty k vytvoření pružného silikonového povlaku.

Vulkanizace probíhá v objemu celé hmoty a je minimálně závislá na okolní vlhkosti, proto...

Dobře zatékavé zalévací silikonové hmoty pro různě silné ochranné vrstvy

Neutrální dvousložkový systém tekuté kaučukové pasty a katalyzátoru, kdy po smísení obou složek dochází během několika hodin za běžné teploty k vytvoření pružného silikonového povlaku.

Vulkanizace probíhá v objemu celé hmoty a je minimálně závislá na okolní vlhkosti, proto lze vytvářet i silné vrstvy nebo zalévat dutiny, případně prostor uzavřít po krátké době.


Pro dosažení určité adheze k podkladu je nutné použití primeru, jinak lze kaučuk z podkladu sloupnout.To však bývá výhodou při opravách zalitých sestav.Vulkanizát se jednoduše vyřízne a odstraní, po opravě se dané místo zaplní stejnou silikonovou zálivkou, aniž by se porušila celistvost ochranné vrstvy.


Předností dvousložkových systémů je jejich poměrně rychlá provulkanizace bez ohledu na tloušťku vrstvy a tedy rychlé dosažení izolačních vlastností.


  Lukopren N 1000 představuje čirý, působením tepla nebo UV nežloutnoucí, nejlépe zatékavý ochranný systém. Nejširší uplatnění nalézá v LED technologiích, při zalévání optických prvků nebo velmi členitých sestav s těžko dostupnými místy.


  Lukopren N 6681 byl formulován jako zalévací materiál s vyšší tepelnou vodivostí (1,5 W/m.K) než mají běžné silikonové směsi (0,2 W/m.K).


  Lukopren N 1522N Super představují nejběžněji používané silikonové kaučuky pro většinu zalévacích a pouzdřících technologií v elektrotechnice. Lukopren N 1522 poskytuje velmi pevné a tvrdé ochranné vrstvy. Lukopren N Super zase vyniká svou zatékavostí díky nízké viskozitě.

More