Chemická injektáž zavlhčeného zdiva  There are no products in this category.

Chemická injektáž zavlhčeného zdiva

Silikonové hydrofobizační přípravky pro chemickou injektáž

Kapalné nebo krémové silikonové přípravky, které umožňují vytvoření vodorovné izolační clony ve zdivu proti vzlínající vlhkosti.


Pokud selhává nebo neexistuje původní hydroizolační vrstva v základech, dochází k pronikání vlhkosti zdivem kapilární vzlínavostí ze zeminy. Metodou chemické i...

Silikonové hydrofobizační přípravky pro chemickou injektáž

Kapalné nebo krémové silikonové přípravky, které umožňují vytvoření vodorovné izolační clony ve zdivu proti vzlínající vlhkosti.


Pokud selhává nebo neexistuje původní hydroizolační vrstva v základech, dochází k pronikání vlhkosti zdivem kapilární vzlínavostí ze zeminy. Metodou chemické injektáže lze jednoduše odstranit vlhkost z obvodových zdí budov, příček, sklepních stěn právě způsobenou tímto procesem. Jedná se o vytvoření dodatečné vodorovné izolační clony ve zdivu pomocí účinného silikonového hydrofobizačního přípravku.


silikonová injektáž přípravky Lukofob proti vzlíbající vlhkosti

Princip silikonové injektáže

  • Slikonové injektážní přípravky se vpraví do předvrtaných otvorů, z kterých účinná látka proniká do všech okolních kapilár zdiva a tímto propojeným systémem se dostává dále do hloubky. Okolo celé délky vrtu dochází k vytvoření přibližně kruhové hydrofobní clony. Vhodné rozmístění jednotlivých vrtů umožňuje vzájemné propojení těchto clon v jednu celistvou vodoodpudivou vrstvu. Vodný nosič účinné silikonové složky postupně vysychá a dochází k chemické vazbě se zdivem. Tím je zaručena dlouhodobý efekt injektáže. Vzlínání vlhkosti se přeruší a zdivo postupně vysychá.

  • Chemická injektáž pomocí silikonových hydrofobizačních přípravků je účinná pouze v případě zavlhčení zdiva kaplilárně vzlínající vlhkostí. Ne proti tlakové vodě, vodě zatékající ze střech, okapů, netěsnících trubek ani jako parozábrana.Tekutá injektáž Lukofobem 39

Tekutý přípravek Lukofob 39 představuje finančně nenáročné řešení vlhkého zdiva. Injektážní roztok se připravuje před aplikací ředěním koncentrátu Lukofob 39 vodou v poměru 1 : 10.
Lze použít pro tlakový způsob injektáže pomocí tlakových pump u hodně zavlhčeného zdiva i beztlakový způsob využívající běžnou zahradní konev pro plnění šikmo vrtaných otvorů.
Častý je i infuzní způsob injektáže, na principu působení hydrostatického tlaku injektážní kapaliny v  předplněných zásobnících nad jednotlivými vrty.

Krémová injektáž Lukofobem IK 80

Předností injektážního krému Lukofob IK 80 je jednodušší aplikace bez jakékoli předpřípravy ředěním i možnost vodorovného vrtání v ložné spáře.
Další výhodou je minimální množství vodného nosiče vpraveného do zdiva spolu s účinnou látkou a tedy i rychlejší proces vysychání zdiva.
K aplikaci se dle zvoleného balení přípravku používají ruční vytlačovací pistole s injektážním nástavcem nebo nízkotlaké zahradní pumpy s plnící trubicí.

More