Zde naleznete podrobný návod na výrobu vrstvené formy z našich dvousložkových silikonových kaučuků Lukopren N, a to opět ve formě podrobného popisu (kapitola IV), i ve formě fotoseriálu.

Vrstvená forma - fotoseriál
Technologický postup výroby forem z dvousložkových silikonových kaučuků Lukopren N