Kontakty
 

Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 02 Kolín
Česká republika


Telefon:
ústředna +420 321 741 111
sekretariát +420 321 741 201
poradenská služba +420 321 741 351-2 ots@lucebni.cz
odbyt +420 321 741 546-7
zásobování +420 321 741 432
Fax: +420 321 725 243, +420 321 721 578
e-mail: lzk@lucebni.cz 
www.lucebni.cz
číslo datové schránky: 73tq6qm

 

Předseda představenstva

Ing. Radek Zavadil                                                                                                                                    lzk@lucebni.cz +420 321 741 202


Ředitel společnosti

Ing. Miroslav Urban +420 321 741 201


Obchodní útvar

Vedoucí útvaru obchodu

Ing. Petr Čejkovský
(Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Střední Čechy bez Kolínska)


+420 321 741 200, +420 602 104 261
Obchodní zástupci

Robert Trachta
(Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký kraj, Vysočina, Zlínský kraj, Východní Čechy, Kolínsko, Slovensko)
Michael Müller
(export (kromě Slovenska), Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)


+420 321 741 503, +420 602 734 627


+420 321 741 231, +420 728 463 720
 
Odbyt

Hana Jechová - vedoucí oddělení odbytu a expedice
Jana Jirsová - referent expedice a odbytu
 

+420 321 741 547, +420 724 059 464
+420 321 741 546
Obchodně technické služby

Ing. Miroslava Jarešová, Ph.D. - vedoucí OTS
Ing. Jana Rojčíková - referent OTS
 
 

+420 321 741 351, +420 724 059 469
+420 321 741 352, +420 602 734 608
 


Útvar pomocných provozů

Ing. Zbyněk Mazura - vedoucí útvaru pomocných provozů +420 321 741 420, +420 602 734 629


Útvar kontroly řízení kvality

Ing. Markéta Šimůnková - vedoucí útvaru kontroly řízení kvality +420 321 741 590


Útvar technického rozvoje

Ing. Pavel Veselý - vedoucí útvaru technického rozvoje +420 321 741 355


Personální útvar

Bc. Martin Jebousek - vedoucí personálního útvaru +420 321 741 206, +420 727 859 392


Oddělení životního prostředí a bezpečnosti práce

Ing. Romana Procházková - vedoucí oddělení životního prostředí a bezpečnosti práce +420 321 741 254, +420 602 409 197
 

Ekonomický útvar

Radek Hlavatý, MBA - vedoucí útvaru ekonomiky +420 321 741 215
Eva Maturová - vedoucí účetního oddělení +420 321 741 212
Marcela Loužecká - vedoucí oddělení financí +420 321 741 216
 

Výroba

Ing. Pavel Šimůnek - vedoucí útvaru výroby +420 321 741 250
Bc. Zuzana Kolajová - hlavní technolog +420 321 741 260
Blanka Kurková - vedoucí oddělení zásobování
Ilona Párysová - referent zásobování
+420 321 741 432
+420 321 741 495