Lukosiol M 15


Polydimetylsiloxanová kapalina s tepelnou odolností do 140 °C.
Struktura odlišná od minerálních olejů zajišťuje stabilitu v širším teplotním rozsahu, malou změnu viskozity v závislosti na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, hydrofobitu, fyziologickou nezávadnost. Viskozita 15 mPa.s.


 
Balení: kanystr 20 kg