Lukosiol M 50 - 500


Polydimetylsiloxanové kapaliny s tepelnou odolností do 180 °C. Jejich struktura odlišná od minerálních olejů zajišťuje stabilitu v širším teplotním rozsahu, malou změnu viskozity v závislosti na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, hydrofobitu, fyziologickou nezávadnost. Jsou dodávány ve viskozitách 15, 50, 100, 200, 350 a 500 mPa.s.       Balení: kanystr 25 kg