Lukosan M 11


Nestékavá pasta.
Separátor pro odlévání epoxidové pryskyřice.
Mazací prostředek pro tlakové mazání šoupátek průtokoměrů.
Tlumící a dielektrické médium v elektrotechnice.


 
Balení: plastová dóza 1 kg
             
             plechovka 20 kg