Lukopren Primer N


Spojovací nátěr na neporézní podklady.
Spojovací prostředek s neutrálním adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady v případech, kdy nemůže být použit spojovací prostředek reagující kysele (Lukopren Primer A).
Balení: lahvička 200 ml