Lukopren Primer B 733


Spojovací nátěr na porézní podklady. Prostředek ke zlepšení adheze porézních, zejména silikátových povrchů při tmelení silikonovými jednosložkovými tmely Lukopren S.         
              
Balení: plechovka 1 litr, plechovka 17 kg