Lukopren Primer A


Spojovací nátěr na neporézní podklady.
Spojovací prostředek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady.
 
Balení: lahvička 200 ml