Lukopren N 5541


Dvousložkový silikonový kaučuk s vysokou tepelnou odolností určený pro odlévání nízkotavných kovů (slitiny olova, cínu, antimonu) do teplot 320 °C a pro výrobu tepelně odolných těsnění pro tepelná zařízení (např. sušárny). 
 
Barva: červenohnědá
Balení: kbelík 5 kg, kartonek (1 kg pasta + 30 g Lukopren Katalyzátoru N + pipeta)