Lukofob IK 80


Emulzní injektážní krém na bázi alkylsiloxanového esteru a vody.

Použití: pro beztlakovou chemickou injektáž zdiva zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí. Vhodné pro zdivo cihlové a smíšené s průběžnou spárou, zdivo z hliněných cihel nebo obsahující původní hliněné malty, pro zdiva z méně savých materiálů, ale obsahující savou spojovací maltu v podélné probíhající vrstvě.
Přípravek je připraven k přímému použití bez ředění.

 
Balení: kartuše 310 ml, kbelík 5 kg