Lukofob 39


Silikonový hydrofobizační přípravek pro beztlakovou i tlakovou chemickou injektáž zdiva zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí. Vodou ředitelný přípravek, účinnou složkou je metylsilanolát draselný. Ředí se pitnou vodou v poměru 1 : 10. Orientační spotřeba činí asi 10 - 20 l roztoku na 1 m2 průřezu zdiva (dle savosti podkladu, dle stupně zavlhčení apod.).
Použití: Vhodný pro zdivo cihlové, smíšené i kamenné. Nedoporučuje se pro původní zdiva obsahující hliněné malty a cihly, pro opukové zdivo.
Přípravek je vhodný i pro povrchovou hydrofobizaci silikátových podkladů - podrobnosti zde.
Balení: láhev 1 litr (1,25 kg), konev 30 kg, sud 250 kg