Odborný časopis pro elektrotechniku ELEKTRO otiskl naše články popisující možnosti použití silikonů v této oblasti, k tématu jsme se vrátili hned dvakrát.
Pro časopis DPS Elektronika od A do Z jsme psali náš další článek o aplikaci silikonů v elektrotechnice.Třeba zaujme i Vás...
Pro čtenáře navštěvující portál www.volty.cz jsme sepsali pár informací o našem kaučuku se zvýšenou tepelnou vodivostí
V měsíci dubnu jsme pro časopis Stavebnictví a Interiér napsali článek se zaměřením na použití našich dvousložkových kaučuků Lukopren N při výrobě nových a restaurování starých štukatérských prvků. Pokud máte sami k dispozici fotografie zaměřené na tuto tématiku, budeme rádi, pokud se jimi pochlubíte.
Počátkem roku jsme se prezentovali na webu www.volty.cz a poté i v tištěné edici Volty.cz. Článek byl zaměřen na čiré a poloprůhledné silikonové ochranné zalévací materiály (tmely, kaučuky i laky).
V měsíci dubnu jsme publikovali v časopise Stavebnictví a Interiér článek o tom, jak pomocí našich hydrofobizačních přípravků Lukofob můžete ochránit výrobky z umělého kamene.
Trochu ohlédnutí do historie - Lučební závody a.s. Kolín v letošním roce oslavily 140 let od svého založení. V krátkosti popsáno v článku časopisu Povrchové úpravy (3/2011).
S ohledem na unikátní soubor vlastností silikonů, zejména pokud se týče odolnosti vůči UV-záření a oxidaci i odolnosti tepelné a chemické, jsou tyto materiály předurčeny pro použití při výrobě speciálních nátěrových hmot. Možnosti jejich využití v této oblasti jsme popsali v článku v časopise Povrchové úpravy (3/2011).
Článek z odborného časopisu Kámen, pojednávající o kvalitativních rozdílech mezi silikonovými tmely.
Povrchová úprava fasád silikonovými hydrofobizačními přípravky popsaná v odborném časopise Fasády (3/2011).