K našemu tradičnímu výrobku Lukopren N 1000, který byl doposud vyráběn pouze v průmyslovém balení 25 kg, nabízíme nyní nově praktické kartonkové balení. Kartonek obsahuje 0,8 kg Lukoprenu N 1000, 30 g lahvičku Lukoprenu Katalyzátoru N a plastovou pipetku pro pohodlné dávkování katalyzátoru.
Nový typ silikonového přípravku ve formě emulzního krému představuje jednoduchý postup vytvoření vodorovné hydroizolační clony běžně dostupným technickým vybavením, bez nutnosti ředění nebo jiných úprav.
 
Barevně shodná varianta s nerezovým podkladem pro pružné lepení a těsnění se všemi výhodami jednosložkového neutrálního silikonového systému.
Lukopren Katalyzátor N  tak splňuje veškeré požadavky EU a oproti původnímu katalyzátoru (Lukopren Katalyzátor) je jednoznačně příznivější jak z toxikologického, tak i ekologického hlediska.
Snažíme se tak zaplnit mezeru v našem stávajícím sortimentu - přípravek neobsahuje organická rozpouštědla, je vodný, a to znamená přátelský k životnímu prostředí. Je určen k přímému použití bez dalšího ředění.
Lukopren S 5296 byl vyvinut k zalévání tištěných spojů, integrovaných obvodů, regulátorů, alternátorů a dalších součástek používaných v elektrotechnice.
Sortiment Lučebních závodů a.s. Kolín byl rozšířen o PIGMENTOVÉ PASTY. Ty jsou určeny zejména k probarvování dvousložkových silikonových kaučuků Lukopren N.