Lučební závody a.s. Kolín 

jsou nejen jediný český výrobce silikonových tmelů, ale máme také vlastní výzkum, skutečnou výrobu (ne pouze přeplňování) a testovací laboratoře s odpovídajícím technickým vybavením. 
 

Zakázková výroba

V případě potřeb a požadavků zákazníka jsme schopni vyrobit v rámci našeho výrobního zaměření výrobek dle jeho specifických nároků, v prostředí firmy se zavedeným a certifikovaným systémem jakosti.
 

Laboratorní činnost

Dále jsme schopni poskytovat služby v oblasti činností vodohospodářské laboratoře. Laboratoř je držitelem Osvědčení  o správné  činnosti laboratoře  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025  vydaným ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, a je oprávněnou laboratoří podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Laboratoř provádí základní chemický rozbor v oblasti odpadních a povrchových vod. Konkrétní rozsahy a ceny jednotlivých souborů analýz je nutno upřesnit předem s vedoucím laboratoře na tel. č. 321 741 590, nebo na emailu této laboratoře.