Silikony nebo též polysiloxany jsou polymerní látky, jejichž základní skelet tvoří vazby mezi atomy křemíku a kyslíku. Na atom křemíku pak mohou být vázány různé typy organických substituentů, jakými jsou například metyl, vinyl či fenyl skupiny. Atom křemíku se rovněž může stát centrem tvorby příčné vazby mezi jednotlivými makromolekulami polysiloxanů, což může vést k jejich prostorovému sesítění. Více najdete v souboru Pdf.