Zalévací a pouzdřící silikonové materiály obecně jsme popsali zde:
Silikonové tmely a kaučuky v elektrotechnice
Následující článek podrobněji rozebral průhledné a poloprůhledné zalévací silikony.
Zalévání a pouzdření průhlednými silikony