Odkazy na články:
Hydrofobizační prostředek LUKOFOB® 39 pro hydroizolační injektáž zdiva (9/2009)
Pružné tmely ve stavebnictví a jejich klasifikace podle ISO 11 600 (4/2008)
Ochrana stavebních materiálů vodoodpudivými přípravky (4/2008)
Použití akrylátových tmelů ve stavebnictví (9/2007)
Silikonové hydrofobizační přípravky pro povrchové úpravy (4/2007)
Nové silikony tmely a kaučuky LUKOPREN (9/2006)
Disperzní akrylátové omítkoviny Lukofas (6/2004)
Akrylátové tmely a zásady pro jejich použití (3/2004)
Jak rychle a snadno pružně slepit? - Použití transparentního akrylátového tmelu při dokončovacích pracích v interiéru (10/2002)