V době, kdy základem většiny stavebních děl jsou porézní silikátové materiály, je nezbytné myslet na jejich ochranu a údržbu. Všechny tyto stavební materiály podléhají různou měrou destrukčním účinkům povětrnostních vlivů (voda, změny teploty, sluneční záření, vítr …). Z těchto činitelů patří ovšem k nejzákeřnějším nepřátelům stavebních materiálů voda. Běžné stavební hmoty, jako beton, cihly, střešní tašky, omítky, pískovec aj., mají porézní strukturu v podobě různě velkých kanálků a dutin, což je dobrým předpokladem ke snadné penetraci vody. Ta ve zdivu snižuje tepelně izolační vlastnosti, iniciuje růst řas a bývá často příčinou vážných vlhkostních a mechanických poruch. Voda může do porézního systému pronikat různými způsoby, např. ve formě deště, průsakem zvýšených spodních vod, vzlínající vlhkostí, kondenzací vodních par na stěnách apod. Zvýšený obsah vody v silikátovém materiálu má za následek vznik defektů, které mohou mít charakter mechanického, chemického nebo biologického poškození.  
Více v souboru Pdf