Lukofob Klasik


Profesionální hydrofobizační přípravek.
Roztok silikonové pryskyřice v organickém rozpouštědle, určený k hydrofobizaci nízkoporézních materiálů (kámen, dlažba, teraco...). Připraven k přímému použití bez dalšího ředění. Spotřeba činí asi 0,05 l až 0,20 l na 1 m2 ošetřené plochy a je závislá na velikosti pórů materiálu.


 
Balení: plechovka 1 litr (800 g), plechovka 13 kg