Lučební závody a životní prostředí

Lučební závody zavedením systému enviromentálního řízení deklarují svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Aktivně přistupujeme ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí. Proces zavádění systému enviromentálního řízení byl ukončen a jsme držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2005.


certifikát CQS 14001:2005
certifikát IQ Net 14001:2004
Politika EMS
 


Zpráva o ochraně životního prostředí   

Tato zpráva shrnuje důležité aspekty výrobních i nevýrobních činností s cílem poskytnout stručný přehled indikátorů environmentálního chování Lučebních závodů a.s. Kolín v roce 2016.


Zpráva o ochraně životního prostředí